people, man, adult

Mieli rakentuu vuorovaikutuksessa

Se, mitä kaikkea meille tapahtuu läheisissä ihmissuhteissa, paljastaa meistä paljon. Tämä näkökulma liittyy yleisesti tiedettyyn faktaan siitä, että ihmisen mieli kehittyy suhteessa toiseen. Psyykkinen syntymä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Merkitykselliset toiset, usein erityisesti vanhempamme, muovaavat käsitystämme itsestämme ja toisista erityisesti, koska läheiset ovat meille keskeinen turvan lähde. Kokemukset erityisesti turvallisuudesta ja läheisyydesta tai näiden puutteesta muotoutuvat meille keskeisiksi opeiksi elämää varten. Vaikka lapsuus ei määritä kaikkea, se kuitenkin vaikuttaa meissä moneen asiaan, myös sellaisiin uskomuksiin ja ajatuksiin, joista emme ole usein tietoisia.

Varhaisissa mielen kehityksen vaiheissa hoivaaja toimii meille peilinä siitä, millaisia itse olemme ja miten tarpeisiimme vastataan. Empaattinen vanhempi toimii myös lapsen vaikeiden kokemusten “sisällyttäjänä”, eli vaikka vanhemman kokemus olisi eri kuin lapsen, kun lapsi ilmaisee hätää, vanhempi peilaa lapsen tunnetilaa hänelle takaisin, mutta lievemmässä muodossa, siedettävämpänä. Vanhempi viestii lapselle tällöin että ei ole hätää, ja että tunnekokemusta on mahdollista sietää. Joskus tämä peili ei toimi ihan niinkuin pitäisi – voi tapahtua niin, että lapsi jää liian yksin jossakin tilanteessa tai ei viesti ei tule ymmärretyksi tai jaetuksi toivotulla tavalla.

Yleisesti ajatellaan, että vaikka vanhempi ei ana vastaisikaan lapsen tarpeisiin, eivät seuraukset ole valtavia, kunhan perustukset ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeeksi ennakoitavaa ja turvallista vanhemmuutta saanut lapsi kehittää mielessään kuvan maailmasta suhteellisen ennakoitavana ja turvallisena paikkana. Tämän kannattelevan perusrakennelman päällä pettymyksiä on mahdollista sietää, ja itseä myös rauhoittaa ja lohduttaa. Kun yhteys vanhempaan ja turvallisuuden lähteeseen katkeaa, kehittyy myös lapselle erilaisia tapoja selviytyä, ja saada turvallinen yhteys palautettua takaisin.

Myös aikuisilla on nähtävissä erilaisia tapoja ja strategioita saada läheisyyttä ja rakkautta osakseen. Myös kuva itsestä suhteessa muihin on sisäistynyt ja haastavammin muutettavissa. Terapiassa kuitenkin erilaisten selviytymistapojen, ja toimintatapojen tarkastelu tulee mahdolliseksi. Terapiassa kyse on myös vuorovaikutuksesta, missä mielensisäiset uskomukset ja asetelmat voivat tulla yhteisen tutkimuksen kohteeksi. Terapiatyöskentelyssä terapeutti toimii peilinä asiakkaalle, peilaten sitä mitä asiakas viestii, takaisin asiakkaalle.

On mahdollista peilata uudestaan joitakin asioita, joiden kohdalla peili ei joskus toiminutkaan niinkuin piti.