couple, boardwalk, silhouettes-1783843.jpg

Onko rajojen asettaminen ihmissuhteessa Sinulle hankalaa?

Saatat venyä tai antaa periksi asioissa, vaikka huomaat ajattelevasi samalla, että tämä ei ole minulle hyväksi. Pyydät anteeksi asioista, joista sinun ei tarvitse, esim jos sinulla on erilainen mielipide kuin toisella. Pettymyksen tuottaminen tuntuu erityisen haastavalta ja saatat yrittää liiallisesti varmistaa että toiselle ei aiheudu haittaa tai pahaa mieltä. Kannat läheisen tunnekokemusta siten, että sinun voi olla vaikea sietää toisen hankalia tunteita. Koet syyllisyyttä asioista, joista sinun ei tarvitse. Syyllisyyden tunne voi olla suhteettoman suurta tilanteeseen nähden – voit tarkistaa tilanteen kuvittelemalla ystäväsi samaan tilanteeseen ja pohtimalla, tuomitsisitko hänet yhtä ankarasti.

Kolikon toisena puolena, näiden rajojen puuttuessa, sinun voi olla vaikea hyväksyä / kunnioittaa myös toisen rajoja. Tämä voi näyttäytyä kontrolloinnin tarpeena, joka voi ilmetä sekä suorana vaatimuksena rajoittaa tai hallita toisen käytöstä. Tämä tarve kontrolloida tai tulla yli toisen rajojen voi myös naamioitua haluksi ”auttaa” toista, tehdä ratkaisuja toisen puolesta tai ylihuolehtia toisen asioista. Se voi myös olla tarvetta varmistaa tai päästä selville toisen ajatuksista tai tunteista jotta oma olo tuntuisi turvallisemmalta.

Rajojen olemassaolo ihmissuhteissa on tärkeää, erityisesti tilanteissa, joissa tunteet tai tarpeet ovat erilaiset. Rajat mahdollistavat omien tunteiden ja tarpeiden hyväksymisen ja sitä kautta niiden ilmaisun toiselle. Ne mahdollistavat myös aidon kohtaamisen ja empatian, kun toisen tunnekokemus voi olla erillisenä omasta, eikä esimerkiksi tunnu liian raskaalta taakalta.

Rajat itse asiassa mahdollistavat yhteyden ja läheisyyden.

Konkreettisesti rajojen asettamista voi harjoitella, ja yrittää havainnoida itseään tilanteissa, joissa huomaat tarvetta kontrolloida toisen tekemisiä tai ajatuksia. Tämä kontrollin tarve kumpuaa usein omasta hädästä, ahdistuksesta. Kun tulet tietoiseksi tästä, voit näissä tilanteissa keskittyä rauhoittamaan itseäsi. Toinen hyvä vaihtoehto on ilmaista toiselle ”minä”-muodosta käsin, mitä tunteita koet. Esim. ”Minua pelottaa, että..”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *